AİLE   İSİMLERİNE   GÖRE   E MAİL   ADRESLERİ

 

 Açıklamalar
 1 - E Mail adreslerini gönderenleri bu listeye ilave ediyoruz.
 2 - Ailenizin isminin üzerine tıkladığınız zaman bilgilere daha kolay ulaşabilirsiniz.

 

Aile İsimleri Listesi

 1. Ayduğanlar
1.1  Hasan                Ayduğan  Zarifin Hasan
1.2  Hasan                Ayduğan  İhsanın babası
1.3  Haydar               Ayduğan  Gelin Haccanın eşi
1.4  Mustafa              Ayduğan  Aşıkgil
1.5  Satılmış             Ayduğan  Sultanın eşi
1.6  Satılmış             Ayduğan  Veli ve Arapalinin babası

 2. Akkuşlar

2.1  Halil                   Akkuş  Keziğin Aligil

 3. Bozdağlar 1

3.1  Haydar               Bozdağ  Mehmet ve Hüseyinin babası

 4. Bozdağlar 2   (Trangil)

4.1  Yusuf                 Bozdağ  Daşdan ve Gög Hüseyinin babası

 5. Demireller

5.1  Halil                   Demirel  Cevriyenin Velinin babası
5.2  Mehmet             Demirel  Hüseyin ve Hasanın babası

 6. Eyüpler

6.1  Ahmet                Ayduğan  Kara Ahmet
6.2  Ali Osman         Ayduğan  Ali Çavuş
6.3  Hüseyin             Ayduğan  Hüseyin Çavuş
6.4  Hüseyin             Günduğan  Eyüpoğlunun Bektaşın Hüseyin
6.5  Ömer                 Ayduğan  Eyüplerin Ömer
6.6  Süleyman          Ayduğan  Aliağalin Süleyman
6.7  Veli                    Günduğan  Eyüpoğlunun Bektaşın Veli
6.8  Yusuf                Günduğan  Eyüp Dedenin Babası

 7. Görürler

7.1  Ali                     Görür  Nebi ve İsmailin dedesi
7.2  Ali                     Görür  Üsüğün Alinin Ahmetgil

 8. Görgülüler

8.1  Ali                     Görgülü  Erdal ve Velinin dedesi
8.2  Arif                    Görgülü  Hüseyin Ezenin babası
8.3  Hüseyin            Görgülü  Şükrü ve Seyitin babası
8.4  Kadir                 Görgülü  Kadirgil
8.5  Yusuf                Görgülü  Muhtarın Yusuf
 9. Karataşlar
9.1  Ali                     Karataş  İsmetin babası
9.2  Bektaş              Karataş  Halil Ağagil
9.3  Kamil                Karataş  Kamilgil
9.4  Kazım               Karataş  Mehmet, Yusuf ve Bektaşın babası
9.5  Mehmet             Karataş  Fakırın Mehmet
9.6  Mehmet Ali        Karataş  İbrahim ve Haydarın babası
9.7  Mehmet Ali        Karataş  Aşır ve Şükrünün Babası
9.8  Mustafa             Karataş  Musanın Oğlu
9.9  Veli                    Karataş  Fakırın Veli
 10. Özdemirler
10.1  Halil                   Özdemir  Hatem ve Ömerin babası
10.2  Haydar              Özdemir  Alibazın Haydar
10.3  Veli                    Özdemir  Abbasın Veli
 11. Özeçler
11.1  Yusuf                Özeç  Müslümün babası
 12. Özkanlar
12.1  Ali                      Özkan  Vural ve Aralın babası
12.2  İbrahim             Özkan  Ali ve Aşırın Dedesi
12.3  İsmail                Özkan  Mustafa ve Murtazanın babası
 13. Öztürkler   (Emiroğulları)
13.1  Bektaş              Öztürk  Gazi ve Feyzullahın dedesi
13.2  Haydar              Öztürk  Toroonun babası
 14. Sağıtlar
14.1  Hüseyin             Sağıt  İmamın Ahmetin babası

 15. Seçerler   (İrebiyağaller)

15.1  Hüseyin             Seçer  Bektaş ve Haydarın dedesi
15.2  Mehmet             Seçer  Kazım Ağa ve Rızanın babası
15.3  Satılmış             Seçer  Gazi Çavuş, Süleyman ve İsmailin babası
 16. Seçginler   (Çopurgil)
16.1  Mehmet             Seçgin  Çopurgil
 17. Uygunlar
17.1  İsmail                Uygun  Hatem ve Ahmetin babası
     
     

Gerektiğinde bu tabloda değişiklikler yapılabilir.

 

Adı

Soyadı

D.Tar.

Baba Adı

Adres

E  Mail  Adresi

   1.1   AYDUĞANLAR  ---  HASAN   AYDUĞAN   AİLESİ   ( ZARİFİN   HASAN )

           

   1.2   AYDUĞANLAR  ---  HASAN   AYDUĞAN   AİLESİ   ( İHSANIN   BABASI )

           

   1.3   AYDUĞANLAR  ---  HAYDAR   AYDUĞAN   AİLESİ   ( GELİN   HACCANIN   EŞİ )

           

   1.4   AYDUĞANLAR  ---  MUSTAFA   AYDUĞAN   AİLESİ   ( AŞIKGİL )

İlhami

Ayduğan

1970

Hasan

Ankara  aydogan@ilayelektronik.com
Aziz Ayduğan 1957 İsmail Amerika  azizaydugan@yahoo.com
Sıla Ayduğan 1988 Aziz Amerika  silaaydugan@mac.com
           

   1.5   AYDUĞANLAR  ---  SATILMIŞ   AYDUĞAN   AİLESİ   ( SULTANIN   EŞİ )

           

   1.6   AYDUĞANLAR  ---  SATILMIŞ   AYDUĞAN   AİLESİ   ( VELİ   VE   ARAPALİNİN   BABASI )

Ali Ayduğan 1960 Veli Ankara  aliaydogan19@mynet.com
           

   2.1   AKKUŞLAR  ---  HALİL   AKKUŞ   AİLESİ   ( KEZİĞİN   ALİGİL )

Oğuzhan Akkuş 1974 Hüseyin Ankara  oguz_akkus@hotmail.com
Yeşim Akkuş 1978 İsmail Ankara  yesimmmakkus_06@hotmail.com
           

   3.1   BOZDAĞLAR 1  ---  HAYDAR   BOZDAĞ   AİLESİ   ( MEHMET   VE   HÜSEYİNİN   BABASI )

Dilber Bozdağ 1943 Hüseyin Fransa  dilber.bozdag@hotmail.fr
Sultan Özen 1966 Mehmet Fransa  sultan.ozen@free.fr
Serpil Agay 1971 Mehmet Fransa  s.bozdag@somatrans.fr
Serap Damlar 1973 Mehmet Fransa  serap_damlar@zieglergroup.com
İ. Murat Bozdağ 1984 Mehmet Fransa  ibozdag@hotmail.com
           

   4.1   BOZDAĞLAR 2  ---  YUSUF   BOZDAĞ   AİLESİ   ( DAŞDAN   VE   GÖG   HÜSEYİNİN   BABASI )

Elif Bozdağ 1950 Müslüm Almanya  bozdag_@hotmail.de
Ertuğrul Bozdağ 1988 Yusuf Almanya  muradcan@hotmail.de
Emrah Bozdağ 1988 Ahmet Ankara  emrahbozdag1985@hotmail.com
           

   5.1   DEMİRELLER  ---  HALİL   DEMİREL   AİLESİ   ( CEVRİYENİN   VELİNİN   BABASI )

Hakan Demirel 1988 Halil    demirel.hkn@gmail.com
           

   5.2   DEMİRELLER  ---  MEHMET   DEMİREL   AİLESİ   ( HÜSEYİN   VE   HASANIN   BABASI )

Gökhan D. Demirel   Zeynel    demirdemirel06@gmail.com
           

   6.1   EYÜPLER  ---  AHMET   AYDUĞAN   AİLESİ   ( KARA   AHMET )

           
   6.2   EYÜPLER  ---  ALİ   OSMAN   AYDUĞAN   AİLESİ   ( ALİ   ÇAVUŞ )
Murat Ayduğan   Hasgül Köy  murat--aydugan@hotmail.com
Serpil Erbektaş   Neriman Ankara  serpilerbektas@yahoo.com
           
   6.3   EYÜPLER  ---  HÜSEYİN   AYDUĞAN   AİLESİ   ( HÜSEYİN   ÇAVUŞ )
Eyüp Ayduğan 1962 İsmail Ankara  eyupaydogan19@hotmail.com
Hüseyin Ayduğan 1971 M. Ali Almanya  huseyin-aydugan@web.de
Kubilay Ayduğan 1974 Ali İzmir  kubilay_krl@hotmail.com
Kutlay Ayduğan 1976 Ali İzmir  kutlay_krl@hotmail.com
M. Ali Gül   Zeynep Ankara  muhammetaligul06@hotmail.com
Emre Ayduğan 1984 Hüseyin Ankara  emre_aydugan@hotmail.com
Emel Ayduğan 1984 Hüseyin Ankara  emel.aydugan@hotmail.com
           
   6.4   EYÜPLER  ---  HÜSEYİN   GÜNDUĞAN   AİLESİ   ( EYÜPOĞLUNUN   BEKTAŞIN   HÜSEYİN )

Kadir

Günduğan

1965

Bektaş

Ankara  kgundogan2002@yahoo.com

Levent

Gunduğan

1973

Salih

Ankara  leventgundugan@hotmail.com
Mutlu Günduğan   Salih Ankara  canerle@hotmail.com
Ayhan Günduğan   Veli Ankara  ayhangundugan@mynet.com
           
   6.5   EYÜPLER  ---  ÖMER   AYDUĞAN   AİLESİ   ( EYÜPLERİN   ÖMER )
Nuray Ayduğan 1983 Celal Ankara  nuray_mira@hotmail.com
           
   6.6   EYÜPLER  ---  SÜLEYMAN   AYDUĞAN   AİLESİ   ( ALİAĞALİN   SÜLEYMAN )

Ali

Aydoğan

1963

Hasan

İzmir

 aaydogan1@gmail.com

Garip

Ayduğan

1969

Hüseyin

Belçika

 dino_6699@hotmail.com
Sefa Ayduğan 1976 Çavuş Alaca  sefa-1515@hotmail.com

Müslüm

Ayduğan

1982

Çavuş

Kırıkkale

 muslum.aydugan@hotmail.com
Yıldız Kirli   Güzide Almanya  yildiz_nrw@hotmail.de
           
   6.7   EYÜPLER  ---  VELİ   GÜNDUĞAN   AİLESİ   ( EYÜPOĞLUNUN   BEKTAŞIN   VELİ )
İsa Günduğan 1971 Sadık Ankara  isa.gundugan@eser.com.tr
           

   6.8   EYÜPLER  ---  YUSUF   GÜNDUĞAN   AİLESİ   ( EYÜP   DEDENİN   BABASI )

Muharrem Günduğan 1972 Eyüp Ankara  mgundugan@hotmail.com
           

   7.1   GÖRÜRLER  ---  ALİ   GÖRÜR   AİLESİ   ( NEBİ   VE   İSMAİLİN   DEDESİ )

İsmail Görür 1949 Mustafa Ankara  ismailgorur64@mynet.com
Barış Görür 1984 Mustafa    faramir_hector@hotmail.com
Serdar Görür   Muharrem    serdar.gorur@hotmail.com
           

   7.2   GÖRÜRLER  ---  ALİ   GÖRÜR   AİLESİ   ( ÜSÜĞÜN   ALİNİN   AHMETGİL )

           

   8.1   GÖRGÜLÜLER  ---  ALİ   GÖRGÜLÜ   AİLESİ   ( ERDAL   VE   VELİNİN   DEDESİ )

           

   8.2   GÖRGÜLÜLER  ---  ARİF   GÖRGÜLÜ   AİLESİ   ( HÜSEYİN   EZENİN   BABASI )

           
   8.3   GÖRGÜLÜLER  ---  HÜSEYİN   GÖRGÜLÜ   AİLESİ   ( ŞÜKRÜ   VE   SEYİTİN   BABASI )
Hatice Yalçın 1974 Seyit Antalya  hatice@voyageotel.com
           

   8.4   GÖRGÜLÜLER  ---  KADİR   GÖRGÜLÜ   AİLESİ   ( KADİRGİL )

           

   8.5   GÖRGÜLÜLER  ---  YUSUF   GÖRGÜLÜ   AİLESİ   ( MUHTARIN   YUSUF )

Ömür Görgülü 1988 Hüseyin İstanbul  gorguluomur@hotmail.com
           

   9.1  KARATAŞLAR  ---  ALİ   KARATAŞ   AİLESİ   ( İSMETİN   BABASI )

           

   9.2   KARATAŞLAR  ---  BEKTAŞ   KARATAŞ   AİLESİ   ( HALİL   AĞAGİL )

Cem Karataş 1973 Yusuf Ankara  ckaratas@tpao.gov.tr
Umut Karataş 1973 Hüsnü Ankara  umut975@hotmail.com
Demet Karataş 1975 Hüsnü Ankara  demetkaratas19@hotmail.com
Erdinç Karataş 1982 Fikret    erdinckaratas@hotmail.com
Zeliha karataş 1983 Fikret Konya  karatasebru@hotmail.com
Tufan Karataş 1991 İbrahim Hollanda  tufan6_@hotmail.com
           

   9.3   KARATAŞLAR  ---  KAMİL   KARATAŞ   AİLESİ   ( KAMİLGİL )

Kemal Karataş 1964 Hatem Hollanda  e.hulshof@chello.nl
Dilek Karataş 1978 Hatem Hollanda  dilekkaratas22@hotmail.com
Kamil Karataş 1981 Celal Ankara  k.karatas1881@hotmail.com
Ali Duran Karataş 1981 İbrahim    alidk@hotmail.com
           

   9.4   KARATAŞLAR  ---  KAZIM   KARATAŞ  AİLESİ   ( MEHMET,   YUSUF   VE   BEKTAŞIN   BABASI )

Kazım Karataş   Yusuf Didim  leblebi.tr@mynet.com
           

   9.5   KARATAŞLAR  ---  MEHMET   KARATAŞ   AİLESİ   ( FAKIRIN   MEHMET )

           

   9.6   KARATAŞLAR  ---  MEHMET   ALİ   KARATAŞ   AİLESİ   ( İBRAHİM   VE   HAYDARIN   BABASI )

Volkan Karataş   Cafer Antalya  volkankarata@hotmail.com
           

   9.7   KARATAŞLAR  ---  MEHMET   ALİ   KARATAŞ   AİLESİ   ( AŞIR   VE   ŞÜKRÜNÜN   BABASI )

M. Ali Karataş 1975 Aşır    m_ali_karatas@hotmail.com

   9.8   KARATAŞLAR  ---  MUSTAFA   KARATAŞ   AİLESİ   ( MUSANIN   OĞLU )

           

   9.9   KARATAŞLAR  ---  VELİ   KARATAŞ   AİLESİ   ( FAKIRIN   VELİ )

           

   10.1   ÖZDEMİRLER  ---  HALİL   ÖZDEMİR   AİLESİ   ( HATEM   VE   ÖMERİN   BABASI )

Ozan Özdemir   Duran Adana  ozantyd@hotmail.com
           

   10.2   ÖZDEMİRLER  ---  HAYDAR   ÖZDEMİR   AİLESİ   ( ALİBAZIN   HAYDAR )

Şenol Özdemir 1963 Alibaz    senol063@hotmail.com
           

   10.3   ÖZDEMİRLER  ---  VELİ   ÖZDEMİR   AİLESİ   ( ABBASIN   VELİ )

İlker Özdemir 1975 Abbas Tekirdağ  ilkercasias@hotmail.com
           

   11.1   ÖZEÇLER  ---  YUSUF   ÖZEÇ   AİLESİ   ( MÜSLÜMÜN   BABASI )

H. Hüseyin Özeç   İbrahim Köy  hasanozec@hotmail.com
           

   12.1   ÖZKANLAR  ---  ALİ   ÖZKAN   AİLESİ   ( VURAL   VE   ARALIN   BABASI )

H.Murat Özkan 1965 Aral Çorlu  humozkan19@hotmail.com
           

   12.2   ÖZKANLAR  ---  İBRAHİM   ÖZKAN   AİLESİ   ( ALİ   VE   AŞIRIN   DEDESİ )

Özkan Özkan   Muharrem Ankara  ozkanozkan1986@mynet.com
           

   12.3   ÖZKANLAR  ---  İSMAİL   ÖZKAN   AİLESİ   ( MUSTAFA   VE   MURTAZANIN   BABASI )

İsmail Özkan 1955 Mustafa Ankara  ozgunozkan1996@hotmail.com
Öztürk Özkan 1961 Hüseyin Ankara  oozkan07@e-kolay.net
Şeref Özkan 1964 Hüseyin Ankara  serefozkan6464@mynet.com
Mustafa Özkan   Şeref Ankara  mstf_19_@hotmail.com
           

   13.1   ÖZTÜRKLER  ---  BEKTAŞ   ÖZTÜRK   ( GAZİ   VE   FEYZULLAHIN   DEDESİ )  

Volkan Öztürk 1989 Satılmış    volky_54@hotmail.com
Erhan Öztürk 1989 Feyzullah    derbeder-19-@hotmail.com
Mehmet Ali Öztürk 1988 Gazi    mehmet@asan.com.tr

   13.2   ÖZTÜRKLER  ---  HAYDAR   ÖZTÜRK   ( TOROONUN   BABASI )

           
           

   14.1   SAĞITLAR  ---  HÜSEYİN   SAĞIT   ( İMAMIN   AHMETİN   BABASI )

Mehmet Sağıt 1959 Ahmet İstanbul  m.sagit@hotmail.com
           

   15.1   SEÇERLER  ---  HÜSEYİN   SEÇER   AİLESİ   ( BEKTAŞ   VE   HAYDARIN   DEDESİ )

           

   15.2   SEÇERLER  ---  MEHMET   SEÇER   AİLESİ   ( KAZIM   AĞA   VE   RIZANIN   DEDESİ )    

Seycan Seçer 1966 Rıza    seycansecer@hotmail.com
K. Kudret Seçer 1983 Mehmet Ankara  nebelheim@hotmail.com
           

   15.3   SEÇERLER  ---  SATILMIŞ   SEÇER   AİLESİ   ( GAZİ   ÇAVUŞ,   SÜLEYMAN   VE   İSMAİLİN   BABASI )

           

   16.1   SEÇGİNLER  ---  MEHMET   SEÇGİN   AİLESİ   ( ÇOPURGİL )

Haydar Seçgin 1962 Mehmet Almanya  ugrashaydar@hotmail.de
Angün Seçgin 1986 Aşır Almanya  meran_secgin@hotmail.de
Uğraş Seçgin 1976 Mustafa Almanya  ugrassecgin@yahoo.de
           

   17.1   UYGUNLAR  ---  İSMAİL   UYGUN   AİLESİ   ( HATEM   VE   AHMETİN   BABASI )

           
           
           
           

 

Hazırlayan : Ali Aydoğan   (Aliağalin Ali)          Güncelleme Tarihi : 30.09.2010

canada goose homme parajumpers solde doudoune moncler timberland femme ugg suisse doudoune moncler femme timberland homme ugg australia parajumpers femme moncler soldes canada goose solde moncler femme canada goose femme timberland suisse moncler homme parajumpers homme doudoune canada goose pas cher canada goose doudoune pas cher ugg pas cher in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
moncler outlet ugg outlet canada goose parka belstaff jacket belstaff motorjassen canada goose bomber timberland schoenen barbour belgie belstaff belgie uggs kopen parajumpers jas woolrich parka woolrich parka dames timberland shoes in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
moncler uomo ugg saldi moncler milano canada goose italiaa canada goose outlet canada goose zug woolrich outlet scarpe timberland timberland scarpe stivali ugg timberland shoes ugg stivali woolrich uomo woolrich parka moncler outlet in nederland hvor kjøpe generisk cialis på nett i Norge
viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile Acquistare Test Pacchetto Generico LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online